ORLA 1                                                                                                            ORLA 2

 

                                                                          

                                                                                                                                             DESNUDO B2                                                                                                                               ESOPO / REPLICA

 .

                                                         

                                                                                                     ESTEBAN AYALA PRADAS                                                                                                MARÍA PILAR GAMBÓN

 

                                          

                                                                                                                                                       ODALISCA /REPLICA                                                                                                                           ATLETA

                                                                 

                                                                                                                                                             LA PIEDAD #1                                                                                                                    ECCE HOMO

                                                                                               

                                                                                                                                                                        DIBUJO 6                                                                                                CONSPIRACIÓN

                                           

                                                                                                                                                                 TERESA SANCHEZ GAMBÓN                                                                                     INOCENCIO X /REPLICA

 

                                                                 

                                                                                INFANTA MARGARITA DE AUSTRIA 1 /REPLICA                                                                                       INFANTA MARGARITA DE AUSTRIA 3 /REPLICA

                                           

                                                                                       BLANCA SAENZ SÁNCHEZ                                                                                  MARINA AYAPA PRADAS